การกลายพันธุ์ของ DNA ที่สัมพันธ์กับโรค

คุณสมบัติเชิงพื้นที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำนายด้วยพื้นที่ใต้เส้นโค้งและความแม่นยำด้วยเทคนิคและแพลตฟอร์มขั้นสูงที่มีข้อจำกัดในด้านของโลหะและโลหะวิธีที่นำเสนอการเรียนรู้เชิงลึกที่นำเสนอวิธีการที่จะรวมข้อมูลการทดลองกับการวิเคราะห์ชีวสารสนเทศศาสตร์ วิธีการนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำนายการกลายพันธุ์ของ DNA ที่สัมพันธ์กับโรค

เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดและความผิดปกติทางพันธุกรรม คุณสมบัติเชิงพื้นที่เหล่านี้ได้รับการผสานเข้ากับคุณสมบัติตามลำดับทางเคมีกายภาพเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโมเดล ผลลัพธ์สุดท้ายแสดงโดยใช้คุณสมบัติเชิงพื้นที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำนายด้วยพื้นที่ใต้เส้นโค้งและความแม่นยำ 0.82 ด้วยเทคนิคและแพลตฟอร์มขั้นสูงที่มีข้อจำกัด