ความซับซ้อนในการทำความเข้าใจสมอง

รูปแบบที่ไม่ซ้ำกันเพลงผสมพันธุ์ที่ซับซ้อนของนกเพื่อแสดงว่าคุณสมบัติที่แท้จริงเหล่านี้เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อนอย่างใกล้ชิด สามารถเพิ่มเลเยอร์ใหม่ของความซับซ้อนในการทำความเข้าใจสมองของเรา คุณสมบัติของเซลล์ไปสู่พฤติกรรมของสัตว์ได้โดยตรง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการซิงก์ที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้และความทรงจำ

แต่การเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติที่แท้จริงของเซลล์เช่นกัน ม้าลายฟินช์ตัวผู้เป็นที่รู้จักกันดีในการร้องเพลงที่ซับซ้อน พวกเขาพยายามที่จะสร้างรูปแบบและเวลาในการบันทึกที่เหมือนกันทุกครั้งและในระดับหนึ่งผู้หญิงก็ตัดสินความฟิตของผู้ชายด้วยความแม่นยำของเพลงของเขา แต่นกไม่ได้เกิดมาพร้อมเพลงเต็มรูปแบบ พวกเขาต้องเรียนรู้และฝึกฝนการโทรเช่นเดียวกับนักเป่าแซ็กโซโฟนรุ่นใหม่และท่วงทำนองพื้นฐาน