ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลก

ความห่างไกลของภูฏานเพิ่มเพียงความลึกลับของเส้นทางเดินเท้า ความไม่สามารถเข้าถึงได้ของภูฏานและความต้องการใช้บัตรผ่านของนักท่องเที่ยวหมายความว่าเส้นทางของมันนั้นยังไม่ถูกทำลายและสมบูรณ์สำหรับการสำรวจ Tergo-La Trek ใน Haa Valley เป็นหนึ่งในเส้นทางที่รู้จักน้อยที่สุดของประเทศ ช่วงระยะการเดินทางที่ไกด์นำเที่ยวจากผู้ประกอบการ

ทัวร์ภูฏานBlue Poppyเพิ่มขึ้นจาก 3,500 เมตรเป็น 4,135 เมตรผ่านเส้นทางป่าที่เงียบสงบและเส้นทางขึ้นเขาในป่าพร้อมวิวของ Kanchenjunga ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ค่ายของจามรีต้อนและหมู่บ้านห่างไกลเพิ่มความรู้สึกของการอยู่ในโลกอื่น