รถกระบะรับจ้าง เช็ครถง่ายๆ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุก่อนเดินทาง แม้ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์

รถกระบะรับจ้าง เช็ครถง่ายๆ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุก่อนเดินทาง แม้ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์ ก่อนขึ้นรถควรสังเกตลมยางทั้ง 4 ล้อ ว่ามีลักษณะปกติหรือไม่ ซึ่งล้อควรมีระดับเท่ากันในแนวราบ ไม่มีล้อไหนบุบ บวม หรือลมยางอ่อน ส่วนการเติมลมยางจะขึ้นอยู่กับขนาดของยางและขนาดของตัวรถ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ขอบประตูรถว่า รถเราควรเติมลมยางเท่าไหร่ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 28-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งปลอดภัยที่สุด

ปกติแล้วอายุการใช้งานของยางรถยนต์จะอยู่ที่ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่ด้วย ถ้าหากใช้งานหนัก ขับเร็ว หรือชอบขับทางไกล ก็ไม่ควรใช้เกิน 50,000 กม.

ส่วนวิธีการสังเกตการเสื่อมสภาพของยาง คือสังเกตดูว่าดอกยางสึกแล้วหรือยัง หรือหากยางรั่วซ้ำบ่อยเกิน 3 ครั้ง ก็อาจจะเสี่ยงต่อการระเบิดได้ ควรรีบเปลี่ยนยาง

1. หมั่นสังเกตการยุบตัวของระดับน้ำในหม้อน้ำ ถ้าหากในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ต้องเติมน้ำในระดับ 50-60 cc ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าหากต้องเติมน้ำมากขึ้น 100 cc ถือว่าผิดปกติ ควรรีบนำรถไปตรวจเช็ก เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร

2. ระหว่างการขับรถก็ควรหมั่นสังเกตเกจ์วัดความร้อน ถ้าหากมีความร้อนสูงผิดปกติ ก็ประเมินได้ว่าระดับน้ำในหม้อน้ำอาจยุบตัวลง ควรรีบนำไปตรวจเช็กกับช่าง เพราะถ้าหากเกิดอาการหม้อน้ำแห้ง อาจส่งผลให้เครื่องยนต์พังเสียหายได้

3. การวัดระดับน้ำมันเครื่อง ให้สังเกตที่เหล็กวัด โดยจะมีเกณฑ์วัดคือขีดบนและขีดล่าง ซึ่งควรเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ระหว่างเกณฑ์วัดนี้ จะถือว่าน้ำมันเครื่องเพียงพอต่อการหล่อลื่นปกติ แต่ถ้าหากน้ำมันเครื่องลดลงต่ำกว่าขีดล่าง ก็ควรรีบเติมน้ำมันเครื่องให้มีปริมาณมากพอตามเกณฑ์

4. ข้อควรระวังคือ หลีกเลี่ยงการเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ และถ้าหากเติมน้อยไป การหล่อลื่นก็อาจไม่เพียงพอต่อเครื่องยนต์และอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้เช่นกัน ควรเติมในปริมาณที่เหมาะสมและรักษาให้อยู่ในเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ

5. ปกติอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง ส่วนใหญ่จะอยู่ราว 10,000-12,000 กม. หลังจากนั้นก็ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครื่อง

6. น้ำมันเบรก คือตัวช่วยในการเบรกรถให้อยู่ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยน้ำมันเบรกควรให้อยู่ในเกณฑ์ระหว่างขีดบนกับขีดล่างเช่นกันกับน้ำมันเครื่อง ซึ่งถ้าหากน้ำมันเบรกลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ ควรรีบไปตรวจเช็กรถทันที เพราะอาจเกิดจากการรั่ว

ส่วนอายุการใช้งานของน้ำมันเบรก โดยปกติแล้วจะมีการใช้งานอยู่ที่ 2 ปี หรือถ้าหากรถมีการใช้งานหนัก เช่น บรรทุกของหนัก ขับขึ้น-ลงเขาบ่อย ก็ควรเปลี่ยนปีละครั้ง หรือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งาน